FRANCAIS

ENGLISH

Onafhankelijkheid WATT is een advocatenkantoor met een bewust beperkte omvang, borg voor zijn financiële onafhankelijkheid en het vermijden van belangenconflicten.

 

Creativiteit WATT staat bekend voor zijn juridische creativiteit. Het kantoor deinst er niet voor terug gevestigde praktijken, traditionele denkwijzen en autoriteiten in vraag te stellen.

 

 

StrategieWATT wordt in het bijzonder erkend voor het strategisch en tactisch tot een goed einde brengen van complexe dossiers, met belangrijke economische, sociale, milieu- en/of politieke belangen. Met het oog op een discrete en voordelige minnelijke schikking wanneer mogelijk, maar met doortastende gerechtelijke actie als het moet.

WATT is leider in collectieve acties in België (e.a. Fortis, NBB, Assubel-Allianz, KBC, KBC Ancora…), en specialiseert zich ook in

- complexe dossiers met hoge economische, politieke, milieu- en/of sociale impact (beursgenoteerde vennootschappen, corporate governance, banken- en financieel toezicht, publieke economie, sociale conflicten),

- inclusief naar Europees recht (transpositie van het Europees verdrag inzake Stabiliteit, Coordinatie en Governance, fraude in verband met de EU – Emission Trading System…)

- en de ondersteuning van zowel particulieren als openbare diensten en KMO's daarin.