FRANCAIS

ENGLISH

Onafhankelijkheid – WATT legal is een advocatenkantoor met een bewust beperkte omvang, borg voor zijn financiële onafhankelijkheid en het vermijden van belangenconflicten.

 

Creativiteit – WATT legal staat bekend voor zijn juridische creativiteit. Het kantoor deinst er niet voor terug gevestigde praktijken, traditionele denkwijzen en autoriteiten in vraag te stellen.

 

Strategie – WATT legal wordt in het bijzonder erkend voor het strategisch en tactisch tot een goed einde brengen van complexe dossiers, met belangrijke economische, sociale, milieu- en/of politieke belangen. Met het oog op een discrete en voordelige minnelijke schikking wanneer mogelijk, maar met doortastende gerechtelijke actie als het moet.