FRANCAIS

ENGLISH

De vennoten van WATT legal kwamen tussen in de grootste financiële dossiers van de afgelopen 30 jaar in België (Wagon-Lits, Generale Bank, Ubizen-Verizon, NBB, Fortis, EU-EMTS, EURIBOR, …).

Zij voeren eveneens opdrachten uit als expert voor Belgische of buitenlandse rechtbanken (Euribor) of voor publieke overheden (reglementering omtent de verkoop van wapens, openbare aanbestedingen inzake juridische diensten, omzetting van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (TSCG), ontwerpen van Europese richtlijnen inzake financieel recht).

 

Economisch en Financieel Strafrecht

 

WATT legal is gespecialiseerd in adviesverlening en geschillenbeslechting inzake "complexe" geschillen, hetgeen inhoudt:

 

  • een multidisciplinaire aanpak (juridisch, economisch en desgevallend politiek);
  • een grote juridische creativiteit (gezien de frequente afwezigheid van precedenten);
  • de definiëring van een strategie en tactieken om tot het gewenste resultaat te komen;
  • de coordinatie van de verschillende betrokkenen (experten en/of andere advocatenkantoren).